dimecres, 16 de novembre de 2011

Anàlisi Nike+iPod

El Nike+iPod es compón de dues parts un accelerometre i un receptor.

L'acceleròmetre és la pastilla amb els logos de Nike i d'Apple de la dreta de la foto i està dissenyat per ser introduït sota la plantilla dels models de sabatilles Nike marcats amb el "+" en el seu nom. Aquest acceleròmetre es pot deixar sempre dins la sabatilla, i un cop hem connectat el receptor a l'iPod i després d'una senzilla configuració inicial, anirà enviant dades que podrem consultar i quedaran emmagatzemades a l'iPod.

El que fa bàsicament el sistema és comptabilitzar les passes que fem i gracies a la calibració inicial que haurem fet, convertir aquestes dades en distància, ritme i calories.


Totes les dades es van registrant a mesura que nosaltres correm amb la nostra musica preferida. A més, en cualsevol moment podem pitjar el botó central de l'iPod i una veu, masculina o femenina segons hagim triat, ens dirà el temps i distància que portem així com la distància que falta per complir amb la que haviem programat.

Un cop acabat l'entrenament, l'iPod ens mostrarà un resum amb el temps emprat, distància assolida, ritme mitjà i calories consumides, que quedarà emmagatzemat per poder-lo consultar quan vulguem, des del calendari d'activitats, tant en format resum com en format gràfic si posem l'iPod en horitzontal.

Un cop connectem l'iPod a l'ordinador, totes les dades dels entrenaments o curses que agim fet es sincronitzaran amb la web de NikePlus.com i podrém analitzar-les amb més detall, afegir-hi cometaris i com no podia ser d'altra manera en els temps que corren, compartir-les amb els nostres amics dins la comunitat o directament a Twitter o Facebook. La web disposa de moltes altres funcionalitats com la possibiltiat de marcar-nos objectius, afegir-nos o crear reptes, seguir un programa d'entrenament i més funcionalitats que explicaré en un altre post.

Com ja sabreu els que seguiu el blog, jo vaig començar a correr gracies al plus de motivació que em donava el fet de tenir tots els registres dels entrenaments, veure'ls graficament i poder compartir-los amb amics. És per aixó que el recomano a tos els que tinguin un iPod i vulguin iniciar-se en el mon del running. Si no disposeu d'un iPod però, considero que és una inversió massa alta haver-lo de comprar especificament per las funcions que disposa, amb els mateixos diners, iPod més Nike+iPod, es poden obtenir productes amb millors funcionalitats de cara al running.